Ronald Memelink – Stichting I-watch

Ronald Memelink – Stichting I-watch

Ronald Memelink – Stichting I-watch

Stichting I-watch is een non profit stichting gericht op de publiekprivate samenwerking op het gebied van veiligheid. Stichting I-watch werkt vanuit de Toezichtruimte Noord- en Oost-Nederland in Zwolle. Daar werken, onder regie van de politie, overheid en bedrijfsleven samen met het doel de veiligheid van burgers en bedrijven te vergroten en verstoorders van de openbare orde en verdachten van strafbare feiten op te sporen.