Deltion College – Diploma’s op de blockchain

Deltion College – Diploma’s op de blockchain

Deltion College – Diploma’s op de blockchain

Het onderwijs kan nu al veel gebruik maken van blockchain toepassingen. Dit zie je aan tal van pilots die al ontstaan over de hele wereld binnen onderwijsinstellingen. De blockchain technologie kan bijvoorbeeld uitkomst bieden bij de verificatie van behaalde resultaten; Diploma’s op de blockchain!

Het Deltion College is een regionaal opleidingencentrum in de regio Zwolle voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De school telde in 2016 al ruim 17.000 leerlingen en 1.100 medewerkers.

Tijdens deze breakout sessie vertelt men hoe de studenten én potentiële werkgevers worden voorzien van een blockchain waarmee ze de garantie krijgen dat een behaald diploma ook écht behaald is bij het Deltion. Er kan dus niet meer gefraudeerd worden met diploma’s, en die zekerheid krijgen de werkgevers!