De toekomst van blockchain? 

 

Er wordt veel gesproken over waar de toekomst van blockchain ligt. Binnen allerlei sectoren wordt er al nagedacht over mogelijke toepassingen van blockchain. Blockchain Valley 2018 is er voor iedereen die wil zien wat er nu al in deze sectoren gebeurt met blockchain en hoe blockchain supply chains, handel, interoperabiliteit, communicatie en transparantie optimaliseert.

  • Hoe passen gemeentes blockchain nu al toe om de administratieve lasten te verminderen?
  • Hoe zetten gemeentes blockchain technologie in om hun dienstverlening richting inwoners te verbeteren?
  • Hoe kan blockchain bedrijven en organisaties helpen om beter samen te werken?
  • Op welke manier verbetert blockchain communicatie tussen bedrijven?
  • Maakt blockchain processen, waar nodig, transparanter?
  • Zorgt blockchain voor andere business- en verdienmodellen?
  • Hoe krijg ik mijn bedrijf of organisatie klaar om blockchain in te zetten?

Blockchain Valley 2018 draait om blockchain in de praktijk. Hoe wordt blockchain nu al gebruikt in het bedrijfsleven, bij overheidsinstellingen, binnen de zorg en binnen andere sectoren? Ondernemers, (innovatie)managers en zelfs specialisten in de zorg laten zien hoe in hun dagelijks werk blockchain van toegevoegde waarde is. Blockchain verbetert, optimaliseert en beveiligd processen waarbij transparantie en een betere dienstverlening het uitgangspunt zijn.

Overheid (Gemeente Zuidhorn)

Blockchain toepassingen lenen zich uitstekend voor gemeentelijke doeleinden. Transparantie, minder administratieve lasten en het beter toegankelijk maken van diensten voor inwoners zijn enkele voordelen die het gebruik van blockchain met zich mee kan brengen voor gemeentes (en andere instellingen of organisaties).

Het eerste concrete resultaat in Nederland werd geboekt door de de Groningse gemeente Zuidhorn. Daar worden kindpakketten, extra geld voor gezinnen met een laag inkomen, via een blockchain toepassing aan de inwoners die hier aanspraak op maken uitgedeeld.

Ouders die weinig te besteden hebben, kunnen de gelden die vrijkomen bij het verdelen van de kindpakketten nu gemakkelijk inzetten via een mobiele applicatie. Zo’n 80 huishoudens met in totaal zo’n 200 kinderen kunnen middels een QR-code, die ze kunnen tonen op hun mobiel, binnen de gemeente Zuidhorn artikelen kopen bij aangesloten winkels. Wanneer een winkelier een QR-code scant wordt er tevens automatisch opdracht gegeven aan de gemeente om geld over te maken aan de winkelier.

In de vorige situatie konden gezinnen met een laag inkomen zich melden bij de gemeente, vervolgens werd de juistheid van de aanvraag voor een kindpakket gecontroleerd, de gezinnen kregen per post uitsluitsel over hun aanvraag en konden bij een goedkeuring vouchers ophalen bij de gemeente.

Tijdens Blockchain Valley 2018 legt Erwin van der Maesen de Sombreff, werkzaam bij Gemeente Zuidhorn en onder andere verantwoordelijk voor deze innovatie, uit hoe de gemeente zover is gekomen om blockchain in te zetten en waarom dit de gemeente, maar bovenal de inwoners geholpen heeft.

Onderwijs (Deltion College)

Het onderwijs kan nu al veel gebruik maken van blockchain toepassingen. Dit zie je aan tal van pilots die al ontstaan over de hele wereld binnen onderwijsinstellingen. De blockchain technologie kan bijvoorbeeld uitkomst bieden bij de verificatie van behaalde resultaten; Diploma’s op de blockchain! 

Het Deltion College is een regionaal opleidingencentrum in de regio Zwolle voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De school telde in 2016 al ruim 17.000 leerlingen en 1.100 medewerkers.

Tijdens deze breakout sessie vertelt men hoe de studenten én potentiële werkgevers worden voorzien van een blockchain waarmee ze de garantie krijgen dat een behaald diploma ook écht behaald is bij het Deltion. Er kan dus niet meer gefraudeerd worden met diploma’s, en die zekerheid krijgen de werkgevers! 

Financiële dienstverlening (Deloitte)

Blockchain en financial services zijn begrippen die veel samen gaan. Dat kan ook niet anders, de technologie is immers voornamelijk bekend door het ontstaan van Bitcoin. De financiële markt is dan ook ver met het ontwikkelen van toepassingen die draaien op blockchain technologie.

Het fenomeen “blockchain” werd bekend door de introductie van de bitcoin. Blockchain wordt inmiddels gezien als één van de meest belovende revolutionaire technologieën, waardoor er een scala aan nieuwe mogelijkheden ontstaat. Maar wat is blockchain nu eigenlijk, en wat kan het voor uw organisatie betekenen? Welke kansen en bedreigingen gaan ontwikkelingen als cryptocurrencies, legal frameworks en share trading bieden?

 Deloitte geeft tijdens Blockchain Valley 2018 hun visie op de ontwikkeling die blockchain technologie doormaakt en hoe dit de wereld, van onder andere de financiële dienstverlening, volledig kan veranderen.

Openbare orde & Veiligheid (I-watch)

Stichting I-watch is een non profit stichting gericht op de publiekprivate samenwerking op het gebied van veiligheid. Stichting I-watch werkt vanuit de Toezichtruimte Noord- en Oost-Nederland in Zwolle. Daar werken, onder regie van de politie, overheid en bedrijfsleven samen met het doel de veiligheid van burgers en bedrijven te vergroten en verstoorders van de openbare orde en verdachten van strafbare feiten op te sporen. 

Blockchain technologie is uitermate geschikt voor het onveranderbaar en verifieerbaar vastleggen van gegevens, registraties en transacties. Binnen I-watch vinden er veel processen plaats die te maken hebben met het aanvragen, registreren en behandelen van data. Deze processen bestaan uit meerdere processtappen die door verschillende entiteiten ingevoerd, behandeld en uitgevoerd worden. Het vastleggen van dit proces en de handelingen door entiteiten gebeurt al, maar dit vastleggen met behulp van blockchain technologie is de wens van Stichting I-watch. Zodoende kan er een onveranderbaar register ontstaan waarin de handelingen ten alle tijden geverifieerd kunnen worden en voor de betrokken partijen transparant en decentraal beschikbaar blijven.

Zorg (Isala Ziekenhuis)

In de zorg heeft de ontwikkeling van de mogelijkheden met blockchain nu al effect. Natuurlijk wordt er ook nagedacht over hoe blockchain technologie groots ingezet kan worden, om de patiënt centraal te blijven zetten en beter van dienst te kunnen zijn.

Ook binnen de zorg wordt blockchain al ingezet om te bouwen aan een decentraal, veilig, transparant en snel systeem dat de uitwisseling van medische gegevens mogelijk maakt. En dan wel met de focus op de patiënt, die eigenaar van zijn gegevens moet blijven en autorisatie moet kunnen verlenen aan door hem gekozen partijen.

De zorg en blockchain missie is dan ook; het verbeteren van de zorg door de patiënt centraal te stellen in de digitale transformatie. 

Logistiek

Voor de logistieke sector gaat blockchain voor grote veranderingen zorgen. Op Blockchain Valley wordt besproken hoe blockchain ingezet kan worden om het logistieke proces te verbeteren (kostenbesparingen, efficiency, betere samenwerking, snellere afhandeling, meer controle én meer transparantie).